seppä

Sepän työ ammattina

Seppä on käsityöammattilainen, joka valmistaa erilaisia metalliesineitä esimerkiksi takomalla. Perinteisesti seppä käyttää materiaaleina rautaa ja terästä, mutta ammattinimike sisältää monia erikoisammattiryhmiä, joissa materiaalit ovat jotain muuta. Esimerkiksi puusepän materiaalia on ensisijaisesti puu, ja kultaseppä tekee työtä jalometallien, kuten kullan ja hopean, parissa. Sepän työ vaatii käsityötaitoja ja tarkkuutta, ja sepät työskentelevät yleensä itsenäisinä yrittäjinä.

Mitä seppä tekee?

Vaikka nykyaikana erilaiset koneet ovat yleistyneet, seppien tekemää työtä pidetään edelleenkin käsityönä. Ennen erilaisten koneiden keksimistä sepät valmistivat myös kaikki tarvitsemansa työvälineet itse. Nykyään sepän työhön voi kuulua myös laitteiden korjausta.

Käytännössä seppä muovailee kuumennettua metallia erilaisten työkalujen, kuten vasaran ja ahjon, avulla. Kuumentuessaan metalli muuttaa väriä ja muuttuu pehmeämmäksi, mikä mahdollistaa myös sen työstämisen. Modernin työpajan välinevalikoima on monipuolisempi kuin entisaikojen seppien, mutta työn perusajatus on pysynyt vuosisatojen saatossa ennallaan.

Erilaiset sepätblacksmith-1322475_960_720

Erikoisseppiä on hyvin monenlaisia. Kuten jo mainittu, kultaseppä työskentelee jalometallien parissa valmistaen esimerkiksi koruja. Asesepän osaamisaluetta taas on erilaisten aseiden, kuten metsästysaseiden, valmistus. Nimensä mukaisesti kelloseppä valmistaa ja korjaa kelloja, ja lukkosepän osaamisaluetta ovat erilaiset lukot. Nykyaikaisen lukkosepän työhön kuuluvat myös asuinrakennusten ja muiden tilojen kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmät. Kengitysseppä puolestaan työskentelee hevosalalla, ja hänen työhönsä kuuluu myös hevosten kengittäminen. Rakennuspeltisepän osaamisalueeseen kuuluvat monenlaiset rakentamisessa tarvittavat peltityöt, kuten peltikattojen ja ikkunalistojen valmistus ja korjaus. Puusepän työala on laaja, ja se kattaa monenlaista työtä pienten käyttöesineiden ja huonekalujen valmistuksesta veneiden ja puurakennusten valmistamiseen.

Missä sepäksi voi kouluttautua?

Sepän koulutus on toisen asteen ammatillista koulutusta. Perusvalmiudet työhön voi hankkia suorittamalla käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suuntautuen metallialaan. Perustutkinnon suorittaneet voivat käyttää artesaanin ammattinimikettä. Myös kone- ja metallialan perustutkinto antaa valmiuksia sepän työhön.

Kuten monilla muillakin aloilla, myös sepän toimessa osaaminen karttuu parhaiten harjoittelemalla ja työtä tekemällä. Monet sepän erikoistutkinnoista voikin suorittaa oppisopimuskoulutuksella alan yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä. Jos sinua kiinnostaa kellojen valmistus, voit hakeutua kelloseppäkouluun oppimaan ammatin saloja. Monet aikuiskoulutuskeskukset järjestävät sepän ammattiin tähtäävää koulutusta, joten jos ala kiinnostaa, ota asioista rohkeasti selvää ja hakeudu itseäsi eniten kiinnostavaan koulutusohjelmaan.